Header.jpg
Close
Kontor & lab

WashTec Nordics AB

Grönkullen

517 81 Bollebygd

Kontakt via e-post: info@washtec-chemicals.com

Ekoflock 90

Effektiv
fällningskemikalie

Ekoflock 90 är en aluminiumbaserad fällningskemikalie som snabbt skapar stabila och kompakta flockar som är lätta att separera ut. Resultatet blir en hög reduktion av turbiditet och suspenderad substans.

Ekoflock 90

Produktegenskaper:

  • Jämn koncentration
  • Låg slamproduktion
  • Är ej temperaturberoende
  • Flytande och behöver ej lösas upp

Teknisk data:

  • pH-värde: approx. < 2

Tillgängliga storlekar:

  • 30 kg
  • 250 kg